Tıpta Yenilikler

/Tıpta Yenilikler
Tıpta Yenilikler 2019-06-08T07:31:10+00:00

Tıpta Yenilikler

                                                SİNDİRİM SİSTEMİNDE 10 YENİ BİLGİ

 1. Primer Biliyer Kolanjitli hastalarda obetikolik asit tek başına tedavide yüz güldürmekte.
 2. Anti HCV(+) HCV RNA(-) hastalardan nakil için alınan karaciğerlerde takıldıktan sonra %16 oranında nakilli hastalarda hepatit C oluşmaktadır.
 3. Mide asit düzenleyici ilaçlarla kontrol altına alınamayan göğüs yangı ve ağrılarında reflünün endoskopik tedavisi stretta faydalı olmaktadır.
 4. Yaşlandıkça, yaşlılık sebebiyle göz ve dışkı kaçırma sıklığı artmaktadır. Secca tedavisiyle gaz ve dışkı kaçırma %65 oranında kontrol altına alınmaktadır.
 5. Yemek borusundaki Barrett hastalığına yapılan RF tedavisi olan Halo sonrası tedavi başarısız dahi olsa kanser riski belirgin olarak azalmaktadır.
 6. Kronik aspirin kullananlarda gelişen Fe+ eksikliği kansızlık sebebi olan ince barsak kanamalarını Misoprostol ilacı belirgin olarak düzeltmektedir.
 7. İnflamatuar barsak hastalıklarında, biyolojik ajan kullanan ülseratif kolit ve crohn’ lularda hamilelik sonrasında ilaç anne sütüne geçmektedir. Süt veren annelerin bu ilaçları kullanmaması gerekir.
 8. Yaşlılarda kansızlığın bir önemli nedeni kullanılan aspirin gibi ağrı kesici kan sulandırıcı ilaçların ince barsak da yaptığı ülser ve kanamalardır. Bunların teşhisinde kapsül endoskopi %98’e yakın tanısal doğruluk sağlamaktadır.
 9. Pilori midede gastrit ve kanser nedenlerindedir. Kombine antibiyotik tedavisinde içeren reçetelerle tedavi edilebilmekteyken, ilaçların kısa sürede kesilmesi ve düzensiz alınmasına bağlı olarak küresel düzeyde H.Pilori antibiyotiklere karşı direnç geliştirmektedir. Bu bulgu da ileriki dönemde mide kanserinde artış nedenlerinden birini oluşturacağı kesindir.
 10. Son 40 yılda reflü hastalarında eğer Barret varsa yemek borusu alt ucu kanser sıklığı artmaktadır.

                                                                                        Prof Dr. Burçak KAYHAN

                                                                                   İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı

                                                                            Tel: 03124414692-93

İÇ HASTALIKLARINDA 10 YENİLİK

 • Günümüzde batı toplumunda’ki beyaz ırkta kolorektal karsinom çok hızlı artmaktadır. Yıllık artış 2006-2015 arasında %1.1’dir. Bunun sebebi erken yaşta bir çok kanserojenle karşılaşılmasına bağlanmaktadır. Özetle ne kadar doğal o kadar sağlık.
 • Parkinson hastalığındaki en büyük sorun Parkinson benzer semptomlara sahip diğer dejeneratif nörolojik hastalıklara Parkinson tanısı konulmasıdır. Sonuç; bu hastalıklar tedavi olmadığı gibi, Parkinson tedavisinde istatistiki olarak başarısızlık görülmektedir.
 • Paroksismal ve ısrarlı Atrial fibrilasyonu olan hastalarda fibrilasyonu stres artırmaktadır. Bu tip hastalarda, Beta bloker fazlasıyla koruyucu olduğu gösterilmiştir.
 • Aşırı terlemede cerrahi yolla yapılan sempatektomiden %13’e kadar cevap alınabildiği gösterilmiştir.
 • Sedef hastalığında biyolojik ilaçla tedaviyi belirlerken muhakkak karar verilmesi gereken 5 soru;
 1. Yandaş bir kronik hastalık var mı? Örn.;Ülseratif kolit, crohn vb.
 2. Biyolojik ilaç seçiminin yararı kesin mi?

Bu ilaçlar genelde 12 haftada bir kullanıldığından hastaların seyahatlerini engelleyebilmemekte.

 1. Bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ajandan ne kadar bir göç beklentisi var?
 2. Hastalık vücutta nereye tutunmuş?
 3. Hasta yaşı nedir?
 • Diabetlilerde karaciğer takibi çok önemlidir. En az 6 ayda bir USG ile karaciğer tetkiki yaptırmaları gerekir. Çünkü Diabet hastalığı alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığını belirgin olarak artırmaktadır.
 • Multiple skleroz hastaları düzenli aldıkları tedaviyi 60 gün keserlerse hastalıkları %25 oranında atakla geri dönecektir ve bu nedenden dolayı ilaçlar kesilmemelidir.
 • Sürekli kabız olan 40 yaş üstü bütün hastalara kolonoskopik muayene şarttır. Kabız kalmaya bağlı uzun dönemde gelişen bağırsak duvarlarında çökmeyle seyredip ileri dönemde bağırsağı delebilen divertikül hastalığından haberdar olunup önlem alınabilir.
 • 12-17 yaş arasındaki dönemde sigara kullananlarda ileri dönemde mental akıl gelişiminin yetersiz olduğu saptanmıştır.
 • Düzensiz uyku KOAH ataklarını sıklaştırmaktadır.