Derneğin Amacı

/Derneğin Amacı
Derneğin Amacı 2022-08-24T10:05:22+00:00

Derneğin amacı ince bağırsak hastalıkları ve  ince bağırsağın dahil olduğu sindirim sistemi bozuklukları hakkında topluma bilgilendirme yapabilme ve teknolojik tanısal-tedavisel yöntemlerle  , bu bilgilerden tüm toplumun yararlanmasını sağlamaktır.

Bu amaçla bilgilendirme çalışmaları olan sempozyum  ,  konferans  ve kongreler  yapar. Sosyal medya ve   günümüz   klasik  medyası  kanallarıyla toplumu bilgilendirir. Basit yaşam değişiklikleriyle ince bağırsağın  korunması için bilgi , öneri , kitap ve literatürlere destek sağlar.

İnce   bağırsak  hastalıklarıyla  ilgili  yeni bilgilere ulaşmak için bilim adamlarının eğitimine katkıda bulunur.   Bu konuyla ilgili  broşür ve kitaplar yazar ve yazılımına  katkıda bulunur.  Bilimsel  makaleler , kitap, kongre ve sempozyumlara katılımda bulunur.

Son  yıllarda   bağırsakların vücudun esas düşünen merkezi olduğu  ortaya çıkmıştır. Amaç, insanların daha sağlıklı ince  bağırsaklara  sahip  olmasını sağlamaktır. Böylece her yönden daha sağlıklı bireylerin oluşması derneğin temel amacıdır.

Nutrisyon ve obesite derneği olarak dernek adı 2021 yılında değiştirilen sonra topluma obesite ve doğru nutrisyon yönünden bilgi sahibi yapmak ve beslenme sorunlarına bağlı problemleri çözmek amacıyla çalışmalara devam etmektedir.

Toplantı Duyuru

Nutrisyon ve Obesite Derneği olağan genel kurulu 07.09.2022 saat:12:00 cinnah caddesi 43/14 Çankaya/Ankara’da yapılacaktır. Yeterli katılım sağlanmadığı takdirde 17.09.2022 de nihai toplantı aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Saygılarımla

NO Dernek Başkanı

Prof. DR. Burçak KAYHAN